Wednesday, January 7, 2009

Mua bán tên miền. Kiếm tiền nhanh không cần vốn !!!

Tên miền(domain) được bao gồm nhiều chủ đề từ tên, ID, tư tưởng, ý niệm v.v... Tên miền không thể gọi đơn giản chỉ là một cái tên như bao người quen nói đến mà hơn thế nữa tên miền được gọi la tất cả trong những ai phải lướt web cần biết.

Trong suốt nhiều năm qua, công ty chúng tôi đã mua bán tên miền với nhiều khách hàng khác nhau. Phần đông khách là khách ngoại quốc. Họ hiểu được tầm mức quan trọng của tên miền. Thị trường Việt Nam tuy rằng mới mẽ với kỷ thuật nhưng có thể nói là Việt Nam là một trong những nước có đà phát triển khá nhanh về website. Vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ mang thành công đến khách hàng đồng thời cũng là thành công của chúng tôi

Tên miền hay, người ta có thể bán được nhiều tiền vì chính cái tên đó dễ nhớ. Ví dụ như ***.com, money.com, sale.com v.v...

Để bạn cùng tham khảo. Xin hay xem danh sách tên miền sau đây. YM chúng tôi để được báo giá.

1080 CENTER : http://WWW.1080CENTER.COM

1080 CHAT : http://WWW.1080CHAT.COM

1080 DATING : http://WWW.1080DATING.COM

1080 DICH VU : http://WWW.1080DICHVU.COM

1080 DOMAIN : http://WWW.1080DOMAIN.COM

1080 DU LICH : http://WWW.1080DULICH.COM

1080 FLOWERS : http://WWW.1080FLOWERS.NET

1080 GIFTS : http://WWW.1080GIFTS.COM

1080 HOI DAP : http://WWW.1080HOIDAP.COM

1080 HOSTING : http://WWW.1080HOSTING.COM

1080 HOTELS : http://WWW.1080HOTELS.COM

1080 JOBS : http://WWW.1080JOBS.COM

1080 KIEM VIEC : http://WWW.1080KIEMVIEC.COM

1080 MAIL : http://WWW.1080MAIL.COM

1080 MODELS : http://WWW.1080MODELS.COM

1080 MOVIES : http://WWW.1080MOVIES.NET

1080 MP3 : http://WWW.1080MP3.COM

1080 MUA BAN : http://WWW.1080MUABAN.COM

1080 MUA SAM : http://WWW.1080MUASAM.COM

1080 NEWS : http://WWW.1080NEWS.NET

1080 NGUOI MAU : http://WWW.1080NGUOIMAU.COM

1080 NHAC : http://WWW.1080NHAC.COM

1080 PHIM : http://WWW.1080PHIM.COM

1080 PHOTOS : http://WWW.1080PHOTOS.COM

1080 QUA TANG : http://WWW.1080QUATANG.COM

1080 RAO VAT : http://WWW.1080RAOVAT.COM

1080 SALES : http://WWW.1080SALES.COM

1080 SEARCH : http://WWW.1080SEARCH.COM

1080 SEARCH : http://WWW.1080SEARCH.NET

1080 SERVICES : http://WWW.1080SERVICES.COM

1080 SEX : http://WWW.1080SEX.NET

1080 SEX TOYS : http://WWW.1080SEXTOYS.COM

1080 SHOP : http://WWW.1080SHOP.NET

1080 SHOPPING : http://WWW.1080SHOPPING.COM

1080 STOCKS : http://WWW.1080STOCKS.COM

1080 TEN MIEN : http://WWW.1080TENMIEN.COM

1080 TIM BAN : http://WWW.1080TIMBAN.COM

1080 TIM NHANH : http://WWW.1080TIMNHANH.COM

1080 TIM NHANH : http://WWW.1080TIMNHANH.NET

1080 TIN TUC : http://WWW.1080TINTUC.COM

1080 TU VI : http://WWW.1080TUVI.COM

1080 VIEC : http://WWW.1080VIEC.COM

1080 VIEC LAM : http://WWW.1080VIECLAM.COM

1080 VINA : http://WWW.1080VINA.COM

1080 VINA : http://WWW.1080VINA.NET

1080 VN : http://WWW.1080VN.COM

1080 VOICE : http://WWW.1080VOICE.COM

1080 WEBSITE : http://WWW.1080WEBSITE.COM

1080 WEBSITES : http://WWW.1080WEBSITES.COM

1080 WORKS : http://WWW.1080WORKS.COM

1080 YELLOW PAGES : http://WWW.1080YELLOWPAGES.COM

1088 CENTER : http://WWW.1088CENTER.COM

113 SEX TOYS : http://WWW.113SEXTOYS.COM

123 DO CHOI : http://WWW.123DOCHOI.COM

123 MY NAME : http://WWW.123MYNAME.COM

123 TRAO DOI : http://WWW.123TRAODOI.COM

123 VIEC : http://WWW.123VIEC.COM

24 GIO YEU : http://WWW.24GIOYEU.COM

2828 GO : http://WWW.2828GO.COM

2 NGAY 1 WEBSITE : http://WWW.2NGAY1WEBSITE.COM

360 VNN : http://WWW.360VNN.COM

3838 GO : http://WWW.3838GO.COM

50 XU : http://WWW.50XU.COM

5 STAR DENTISTS : http://WWW.5STARDENTISTS.COM

6868 GO : http://WWW.6868GO.COM

8262626 : http://WWW.8262626.COM

8272727 : http://WWW.8272727.COM

AA CHAMBER : http://WWW.AACHAMBER.NET

ADD ON VN : http://WWW.ADDONVN.COM

ADS TAG : http://WWW.ADSTAG.NET

AFRICAN A COFFEE : http://WWW.AFRICANACOFFEE.COM

AFRICAN A COFFEE : http://WWW.AFRICANACOFFEE.ORG

ALEXA VN : http://WWW.ALEXAVN.COM

AMZN : http://WWW.AMZN.ORG

ANH BLOG : http://WWW.ANHBLOG.INFO

ANH BLOG : http://WWW.ANH-BLOG.INFO

ANH DEP : http://WWW.ANH-DEP.INFO

ANH GAME : http://WWW.ANHGAME.INFO

ANH GAME : http://WWW.ANH-GAME.INFO

ANH NEN : http://WWW.ANH-NEN.INFO

ANH VIET : http://WWW.ANH-VIET.INFO

AO DAI MALL : http://WWW.AODAIMALL.COM

AO DAI SEXY : http://WWW.AODAISEXY.COM

AO DAI VIETNAM : http://WWW.AODAIVIETNAM.ORG

AO DAI VIETNAM : http://WWW.AODAIVIETNAM.US

AOL MUSIC : http://WWW.AOL-MUSIC.INFO

AO LUA HA DONG : http://WWW.AOLUAHADONG.COM

ASIAN STOCK PHOTOS : http://WWW.ASIANSTOCKPHOTOS.COM

AVCO TS : http://WWW.AVCO-TS.COM

BABY KUTE : http://WWW.BABYKUTE.COM

BACK UP XXX : http://WWW.BACKUPXXX.COM

BAN BE CU : http://WWW.BANBECU.COM

BAN BE XUA : http://WWW.BANBEXUA.COM

BAN DIEN THOAI : http://WWW.BANDIENTHOAI.INFO

BAN DIEN THOAI : http://WWW.BAN-DIEN-THOAI.INFO

BAN HINH : http://WWW.BANHINH.COM

BANNER OFFER : http://WWW.BANNEROFFER.COM

BAN THUOC : http://WWW.BANTHUOC.COM

BAO CONG AN : http://WWW.BAOCONGAN.INFO

BAO CONG AN : http://WWW.BAO-CONG-AN.INFO

BAO DAN TRI : http://WWW.BAODANTRI.INFO

BAO DAN TRI : http://WWW.BAO-DAN-TRI.INFO

BAO GIA : http://WWW.BAO-GIA.INFO

BAO GIAY : http://WWW.BAOGIAY.COM

BAO NGAY : http://WWW.BAONGAY.INFO

BAO NGAY : http://WWW.BAO-NGAY.INFO

BAO THANH NIEN : http://WWW.BAOTHANHNIEN.INFO

BAO THANH NIEN : http://WWW.BAO-THANH-NIEN.INFO

BAO THY : http://WWW.BAO-THY.INFO

BAO TIEN PHONG : http://WWW.BAOTIENPHONG.INFO

BAO TIEN PHONG : http://WWW.BAO-TIEN-PHONG.INFO

BAO TRE : http://WWW.BAOTRE.US

BAO TUOI TRE : http://WWW.BAOTUOITRE.INFO

BAO TUOI TRE : http://WWW.BAO-TUOI-TRE.INFO

BAO VIET : http://WWW.BAO-VIET.INFO

BBB VN : http://WWW.BBBVN.COM

BBB VN : http://WWW.BBBVN.ORG

BEST SAVE : http://WWW.BESTSAVE.US

BLOG 360 : http://WWW.BLOG-360.INFO

BLOG NUY : http://WWW.BLOGNUY.COM

BLOG ROTIC : http://WWW.BLOGROTIC.COM

BLOG ROTIC : http://WWW.BLOGROTIC.NET

BLOG YAHOO 360 : http://WWW.BLOGYAHOO360.INFO

BLOG YAHOO 360 : http://WWW.BLOG-YAHOO-360.INFO

BONG EXPRESS : http://WWW.BONGEXPRESS.COM

BONUS OR MINUS : http://WWW.BONUSORMINUS.COM

BUI MARKETING : http://WWW.BUIMARKETING.COM

BULK GIRLS : http://WWW.BULKGIRLS.COM

BUY USES : http://WWW.BUYUSES.COM

BYE BYE VN : http://WWW.BYEBYEVN.COM

CAI GI CUNG THAY : http://WWW.CAIGICUNGTHAY.COM

CA NHAC : http://WWW.CA-NHAC.INFO

CAT TIEN : http://WWW.CATTIEN.COM

CAVE VIET : http://WWW.CAVEVIET.COM

CBC MINI CLUB : http://WWW.CBCMINICLUB.COM

CHI MACHINE INSTRUCTIONS : http://WWW.CHIMACHINEINSTRUCTIONS.COM

CHI MACHINE ORIGINAL : http://WWW.CHIMACHINEORIGINAL.COM

CHINA ROTIC : http://WWW.CHINAROTIC.COM

CHIU KHONG NOI : http://WWW.CHIUKHONGNOI.COM

CHOI GAME : http://WWW.CHOI-GAME.INFO

CHONG MUA : http://WWW.CHONGMUA.COM

CHONG NANG : http://WWW.CHONGNANG.COM

CHUYEN BAN SI : http://WWW.CHUYENBANSI.COM

CHUYEN NHANH : http://WWW.CHUYENNHANH.COM

CHUYEN TIEN LE : http://WWW.CHUYENTIENLE.COM

CO DAU : http://WWW.CODAU.COM

COMPUTER SHOPPER VN : http://WWW.COMPUTERSHOPPERVN.COM

CONG BAO : http://WWW.CONGBAO.INFO

CONG BAO : http://WWW.CONG-BAO.INFO

CONG TY : http://WWW.CONGTY.NET

CONG TY VE SI : http://WWW.CONGTYVESI.COM

CONSUMER GUIDE VN : http://WWW.CONSUMERGUIDEVN.COM

CONSUMER REPORTS VN : http://WWW.CONSUMERREPORTSVN.COM

CONVERT YOUTUBE VIDEOS : http://WWW.CONVERT-YOUTUBE-VIDEOS.INFO

COOL HOMEPAGES VN : http://WWW.COOLHOMEPAGESVN.COM

CO PHIEU : http://WWW.COPHIEU.US

COSMOPOLITAN VN : http://WWW.COSMOPOLITANVN.COM

COSMO VN : http://WWW.COSMOVN.COM

COUPLE UNDER WEAR : http://WWW.COUPLEUNDERWEAR.COM

COUPON VN : http://WWW.COUPONVN.COM

CU NGOI : http://WWW.CUNGOI.COM

CUU TRO : http://WWW.CUUTRO.COM

CUU TRO : http://WWW.CUUTRO.ORG

DAI BAY : http://WWW.DAIBAY.COM

DAILY MUA BAN : http://WWW.DAILYMUABAN.COM

DAN DIEN THOAI : http://WWW.DANDIENTHOAI.INFO

DAN DIEN THOAI : http://WWW.DAN-DIEN-THOAI.INFO

DANH BA : http://WWW.DANH-BA.INFO

DANH BA : http://WWW.DANHBA.US

DANH BA BO TUI : http://WWW.DANHBABOTUI.COM

DANH BA NHAC : http://WWW.DANHBANHAC.COM

DANH BA TEN : http://WWW.DANHBATEN.COM

DANH BA TONG HOP : http://WWW.DANHBATONGHOP.COM

DANH BA VIDEO : http://WWW.DANHBAVIDEO.COM

DANH SACH QUAN AN : http://WWW.DANHSACHQUANAN.COM

DAN TRI : http://WWW.DAN-TRI.INFO

DAT DAI : http://WWW.DATDAI.US

DATING OKAY : http://WWW.DATINGOKAY.COM

DAT VIET : http://WWW.DATVIET.INFO

DAT VIET : http://WWW.DAT-VIET.INFO

DAU GIA DUM : http://WWW.DAUGIADUM.COM

DAU GIA DUM : http://WWW.DAUGIAGIUM.COM

DAU TU : http://WWW.DAUTU.US

DEAL OKAY : http://WWW.DEALOKAY.COM

DICH VU CHO THUE NHA : http://WWW.DICHVUCHOTHUENHA.COM

DICH VU CHUYEN PHAT NHANH : http://WWW.DICHVUCHUYENPHATNHANH.COM

DICH VU DIEN HOA : http://WWW.DICHVUDIENHOA.COM

DICH VU IMUZIK : http://WWW.DICHVUIMUZIK.COM

DICH VU LAM HOC HIEU : http://WWW.DICHVULAMHOCHIEU.COM

DICH VU MOBIFONE : http://WWW.DICHVUMOBIFONE.COM

DICH VU QUA MANG : http://WWW.DICHVUQUAMANG.COM

DICH VU TANG QUA : http://WWW.DICHVUTANGQUA.COM

DIEM LIEN PHONE : http://WWW.DIEMLIENPHONE.COM

DIEN ANH : http://WWW.DIEN-ANH.INFO

DIEN DAN NUDE : http://WWW.DIENDANNUDE.COM

DIEN THOAI : http://WWW.DIEN-THOAI.INFO

DIEN THOAI CO : http://WWW.DIENTHOAICO.INFO

DIEN THOAI CO : http://WWW.DIEN-THOAI-CO.INFO

DIEN THOAI NOKIA : http://WWW.DIENTHOAINOKIA.INFO

DIEN THOAI NOKIA : http://WWW.DIEN-THOAI-NOKIA.INFO

DIEN THOAI RE : http://WWW.DIENTHOAIRE.INFO

DIEN THOAI RE : http://WWW.DIEN-THOAI-RE.INFO

DINH VI TOAN CAU : http://WWW.DINHVITOANCAU.COM

DOC BAO : http://WWW.DOC-BAO.INFO

DOC TRUYEN TRANH : http://WWW.DOCTRUYENTRANH.INFO

DOC TRUYEN TRANH : http://WWW.DOC-TRUYEN-TRANH.INFO

DOWN GAME : http://WWW.DOWNGAME.INFO

DOWN GAME : http://WWW.DOWN-GAME.INFO

DOWNLOAD DRIVER : http://WWW.DOWNLOADDRIVER.INFO

DOWNLOAD DRIVER : http://WWW.DOWNLOAD-DRIVER.INFO

DOWNLOAD FLV : http://WWW.DOWNLOADFLV.INFO

DOWNLOAD FLV : http://WWW.DOWNLOAD-FLV.INFO

DOWNLOAD FROM YOUTUBE : http://WWW.DOWNLOAD-FROM-YOUTUBE.INFO

DOWNLOAD IDM : http://WWW.DOWNLOADIDM.INFO

DOWNLOAD IDM : http://WWW.DOWNLOAD-IDM.INFO

DOWNLOAD INTERNET : http://WWW.DOWNLOADINTERNET.INFO

DOWNLOAD INTERNET : http://WWW.DOWNLOAD-INTERNET.INFO

DOWNLOAD MUSIC VIDEOS : http://WWW.DOWNLOAD-MUSIC-VIDEOS.INFO

DOWNLOAD NHAC : http://WWW.DOWNLOAD-NHAC.INFO

DOWNLOAD PHIM : http://WWW.DOWNLOAD-PHIM.INFO

DOWNLOAD VIDEOS YOUTUBE : http://WWW.DOWNLOADVIDEOSYOUTUBE.INFO

DOWNLOAD VIDEOS YOUTUBE : http://WWW.DOWNLOAD-VIDEOS-YOUTUBE.INFO

DOWNLOAD YAHOO : http://WWW.DOWNLOADYAHOO.INFO

DOWNLOAD YAHOO : http://WWW.DOWNLOAD-YAHOO.INFO

DOWNLOAD YAHOO MESSENGER : http://WWW.DOWNLOADYAHOOMESSENGER.INFO

DOWNLOAD YOUTUBE DOWNLOADER : http://WWW.DOWNLOADYOUTUBEDOWNLOADER.INFO

DOWNLOAD YOUTUBE DOWNLOADER : http://WWW.DOWNLOAD-YOUTUBE-DOWNLOADER.INFO

DOWNLOAD YOUTUBE FLV : http://WWW.DOWNLOADYOUTUBEFLV.INFO

DOWNLOAD YOUTUBE FLV : http://WWW.DOWNLOAD-YOUTUBE-FLV.INFO

DOWNLOAD YOUTUBE MP3 : http://WWW.DOWNLOADYOUTUBEMP3.INFO

DOWNLOAD YOUTUBE MP3 : http://WWW.DOWNLOAD-YOUTUBE-MP3.INFO

DOWN NHAC : http://WWW.DOWNNHAC.INFO

DOWN NHAC : http://WWW.DOWN-NHAC.INFO

DOWN PHIM : http://WWW.DOWNPHIM.INFO

DOWN PHIM : http://WWW.DOWN-PHIM.INFO

DOWN YAHOO : http://WWW.DOWNYAHOO.INFO

DOWN YAHOO : http://WWW.DOWN-YAHOO.INFO

EARTH GOOGLE : http://WWW.EARTH-GOOGLE.INFO

ELLE VN : http://WWW.ELLEVN.COM

ENTREPRENEUR VN : http://WWW.ENTREPRENEURVN.COM

ERROR VN : http://WWW.ERRORVN.COM

EZ TIM : http://WWW.EZTIM.COM

EZ TIM : http://WWW.EZTIM.NET

FENG SHUI KING : http://WWW.FENGSHUIKING.COM

FENG SHUI VIP : http://WWW.FENGSHUIVIP.COM

FHM VN : http://WWW.FHMVN.COM

FIREFOX VN : http://WWW.FIREFOXVN.COM

FIREFOX VN : http://WWW.FIREFOXVN.NET

FITNESS VN : http://WWW.FITNESSVN.COM

FLEE STORES : http://WWW.FLEESTORES.COM

FLEE STORES : http://WWW.FLEESTORES.NET

FORBES VN : http://WWW.FORBESVN.COM

FOR SALE 247 : http://WWW.FORSALE247.US

FORUM 8X : http://WWW.FORUM8X.COM

FORUM ROTIC : http://WWW.FORUMROTIC.COM

FORUM ROTIC : http://WWW.FORUMROTIC.NET

FREE SEND IT : http://WWW.FREESENDIT.US

FREE UPLOAD ONLINE : http://WWW.FREEUPLOADONLINE.COM

GAME AUDITION : http://WWW.GAMEAUDITION.INFO

GAME AUDITION : http://WWW.GAME-AUDITION.INFO

GAME DIEN THOAI : http://WWW.GAMEDIENTHOAI.INFO

GAME DIEN THOAI : http://WWW.GAME-DIEN-THOAI.INFO

GAME FREE : http://WWW.GAME-FREE.INFO

GAME HAY : http://WWW.GAME-HAY.INFO

GAME MIEN PHI : http://WWW.GAMEMIENPHI.INFO

GAME MIEN PHI : http://WWW.GAME-MIEN-PHI.INFO

GAME MOI : http://WWW.GAME-MOI.INFO

GAME VIET : http://WWW.GAME-VIET.INFO

GAME VUI : http://WWW.GAME-VUI.INFO

GARAGE BUY : http://WWW.GARAGEBUY.NET

GIA BAN SI : http://WWW.GIABANSI.COM

GIA DIEN THOAI : http://WWW.GIA-DIEN-THOAI.INFO

GIA DINH APPLE : http://WWW.GIADINHAPPLE.COM

GIA DINH DELL : http://WWW.GIADINHDELL.COM

GIA DINH HONDA : http://WWW.GIADINHHONDA.COM

GIA DINH SONY : http://WWW.GIADINHSONY.COM

GIA DUNG HOA KY : http://WWW.GIADUNGHOAKY.COM

GIA DUNG MY : http://WWW.GIADUNGMY.COM

GIAO 247 : http://WWW.GIAO247.COM

GIAO HANG NHANH : http://WWW.GIAOHANGNHANH.COM

GIAO TAN TAY : http://WWW.GIAOTANTAY.COM

GIA PHA NGUOI VIET : http://WWW.GIAPHANGUOIVIET.COM

GIA PHA ONLINE : http://WWW.GIAPHAONLINE.COM

GIARE : http://WWW.GIARE.US

GIA THIET : http://WWW.GIATHIET.COM

GIA VANG TY GIA : http://WWW.GIAVANGTYGIA.COM

GIA VIP : http://WWW.GIAVIP.COM

GIA VIP : http://WWW.GIAVIP.NET

GI CUNG THAY : http://WWW.GICUNGTHAY.COM

GIVE AWAY HOST : http://WWW.GIVEAWAYHOST.COM

GIVE AWAY HOSTING : http://WWW.GIVEAWAYHOSTING.COM

GMAIL CHAT : http://WWW.GMAILCHAT.INFO

GMAIL CHAT : http://WWW.GMAIL-CHAT.INFO

GMAIL COM : http://WWW.GMAILCOM.INFO

GMAIL COM : http://WWW.GMAIL-COM.INFO

GMAIL EMAIL : http://WWW.GMAILEMAIL.INFO

GMAIL EMAIL : http://WWW.GMAIL-EMAIL.INFO

GOI CHO EM : http://WWW.GOICHOEM.COM

GOI HANG VN : http://WWW.GOIHANGVN.COM

GOI QUA MY : http://WWW.GOIQUAMY.COM

GOI SANG MY : http://WWW.GOISANGMY.COM

GOLF DIGEST VN : http://WWW.GOLFDIGESTVN.COM

GOOGLE WEATHER : http://WWW.GOOGLE-WEATHER.INFO

GOT SEN : http://WWW.GOTSEN.COM

GUI HANG VN : http://WWW.GUIHANGVN.COM

GUILD WARS MAP : http://WWW.GUILDWARSMAP.INFO

GUILD WARS MAP : http://WWW.GUILD-WARS-MAP.INFO

GUILD WARS WIKI : http://WWW.GUILDWARSWIKI.INFO

GUILD WARS WIKI : http://WWW.GUILD-WARS-WIKI.INFO

GUILD WIKI : http://WWW.GUILD-WIKI.INFO

HANG HOA KY : http://WWW.HANGHOAKY.COM

HANH HUNG : http://WWW.HANHHUNG.COM

HEO 18 : http://WWW.HEO18.COM

HEROES WIKI : http://WWW.HEROESWIKI.INFO

HERS VN : http://WWW.HERSVN.COM

HIFI GRAPHIC : http://WWW.HIFIGRAPHIC.COM

HIFI MEDIA : http://WWW.HIFIMEDIA.NET

HIFI MEDIA : http://WWW.HIFIMEDIA.US

HINH ANH : http://WWW.HINH-ANH.INFO

HINH ANH DEP : http://WWW.HINH-ANH-DEP.INFO

HINH BLOG : http://WWW.HINHBLOG.INFO

HINH BLOG : http://WWW.HINH-BLOG.INFO

HINH DEP : http://WWW.HINHDEP.INFO

HINH DEP : http://WWW.HINH-DEP.INFO

HINH DIEN THOAI : http://WWW.HINHDIENTHOAI.INFO

HINH DIEN THOAI : http://WWW.HINH-DIEN-THOAI.INFO

HINH GAME : http://WWW.HINHGAME.INFO

HINH GAME : http://WWW.HINH-GAME.INFO

HINH HOAT HINH : http://WWW.HINHHOATHINH.INFO

HINH HOAT HINH : http://WWW.HINH-HOAT-HINH.INFO

HINH KINH DI : http://WWW.HINHKINHDI.INFO

HINH KINH DI : http://WWW.HINH-KINH-DI.INFO

HINH NEN : http://WWW.HINH-NEN.INFO

HOC QUA HINH : http://WWW.HOCQUAHINH.COM

HOC QUA HINH : http://WWW.HOCQUAHINH.NET

HOC TIENG ANH : http://WWW.HOC-TIENG-ANH.INFO

HOC TRO : http://WWW.HOCTRO.US

HOME THEATER VN : http://WWW.HOMETHEATERVN.COM

HOST FREE 247 : http://WWW.HOSTFREE247.COM

HOST ROTIC : http://WWW.HOSTROTIC.COM

HOTMAIL SIGN : http://WWW.HOTMAILSIGN.INFO

HOTMAIL SIGN : http://WWW.HOTMAIL-SIGN.INFO

HUE HONG CAO : http://WWW.HUEHONGCAO.COM

HUSTLER VN : http://WWW.HUSTLERVN.COM

IKE HOUSTON : http://WWW.IKEHOUSTON.ORG

IN AN GIA RE : http://WWW.INANGIARE.COM

IN LICH : http://WWW.INLICH.COM

IN LICH : http://WWW.INLICH.NET

INTOUCH VN : http://WWW.INTOUCHVN.COM

IPHONE BANANA : http://WWW.IPHONEBANANA.COM

IPHONE CHUI : http://WWW.IPHONECHUI.COM

IPHONE CHUOI : http://WWW.IPHONECHUOI.COM

IPHONE GIA RE : http://WWW.IPHONEGIARE.COM

IPH0NE POLICY : http://WWW.IPHONEPOLICY.COM

IPOTAY : http://WWW.IPOTAY.COM

ITALIA VESTON : http://WWW.ITALIAVESTON.COM

ITALY VESTON : http://WWW.ITALYVESTON.COM

JUEGOS 10 : http://WWW.JUEGOS10.INFO

JUEGOS 10 : http://WWW.JUEGOS-10.INFO

JUEGOS DE : http://WWW.JUEGOS-DE.INFO

JUEGOS DE BARBIE : http://WWW.JUEGOS-DE-BARBIE.INFO

JUEGOS DE MARIO : http://WWW.JUEGOS-DE-MARIO.INFO

JUEGOS DE VESTIR : http://WWW.JUEGOS-DE-VESTIR.INFO

JUEGOS DIARIOS : http://WWW.JUEGOS-DIARIOS.INFO

JUEGOS MARIO : http://WWW.JUEGOS-MARIO.INFO

KET BAN WEB CAM : http://WWW.KETBANWEBCAM.COM

KHONG CO CUA : http://WWW.KHONGCOCUA.COM

KICH ANH : http://WWW.KICHANH.COM

KIEM BAC TRIEU : http://WWW.KIEMBACTRIEU.COM

KIEM TIEN : http://WWW.KIEMTIEN.US

KO CO CUA : http://WWW.KOCOCUA.COM

LACH CHACH : http://WWW.LACHCHACH.COM

LAM BLOG : http://WWW.LAMBLOG.INFO

LAM BLOG : http://WWW.LAM-BLOG.INFO

LAM CHOI AN THIET : http://WWW.LAMCHOIANTHIET.COM

LASVEGAS VN : http://WWW.LASVEGASVN.COM

LATINA VN : http://WWW.LATINAVN.COM

LAY BAI THI : http://WWW.LAYBAITHI.COM

LAYOUTS FOR MY SPACE : http://WWW.LAYOUTSFORMYSPACE.INFO

LIVE HOTMAIL : http://WWW.LIVE-HOTMAIL.INFO

LOGO DESIGN VN : http://WWW.LOGODESIGNVN.COM

LOLLIPOP LYRICS : http://WWW.LOLLIPOPLYRICS.INFO

LOLLIPOP LYRICS : http://WWW.LOLLIPOP-LYRICS.INFO

LOVE SONG LYRICS : http://WWW.LOVE-SONG-LYRICS.INFO

LUAT SU BAO : http://WWW.LUATSUBAO.COM

LYRICS TO SONGS : http://WWW.LYRICSTOSONGS.INFO

LYRICS TO SONGS : http://WWW.LYRICS-TO-SONGS.INFO

MAIL YAHOO : http://WWW.MAIL-YAHOO.INFO

MANG : http://WWW.MANG.US

MANG CUT : http://WWW.MANGCUT.US

MAN HINH : http://WWW.MANHINH.INFO

MAN HINH : http://WWW.MAN-HINH.INFO

MANH QUYNH : http://WWW.MANHQUYNH.COM

MAP FLORIDA : http://WWW.MAPFLORIDA.INFO

MAP FLORIDA : http://WWW.MAP-FLORIDA.INFO

MAPS GOOGLE : http://WWW.MAPS-GOOGLE.INFO

MAP USA : http://WWW.MAP-USA.INFO

MASSAGE VIET : http://WWW.MASSAGEVIET.COM

MAXIM VN : http://WWW.MAXIMVN.COM

MAY LAC : http://WWW.MAYLAC.COM

MEREDITH MONROE : http://WWW.MEREDITHMONROE.COM

MIA KIRSHNER : http://WWW.MIAKIRSHNER.COM

MINUS OR BONUS : http://WWW.MINUSORBONUS.COM

MISS 8X : http://WWW.MISS8X.COM

MISS 9X : http://WWW.MISS9X.NET

MISS AO TRANG : http://WWW.MISSAOTRANG.COM

MISS MUC TIM : http://WWW.MISSMUCTIM.COM

MISS SINH VIEN : http://WWW.MISSSINHVIEN.COM

MO COI : http://WWW.MOCOI.ORG

MOC XI : http://WWW.MOCXI.US

MOT CUOC SONG : http://WWW.MOTCUOCSONG.NET

MSN WEATHER : http://WWW.MSNWEATHER.INFO

MSN WEATHER : http://WWW.MSN-WEATHER.INFO

MUA BAN DU LOAI : http://WWW.MUABANDULOAI.COM

MUA BAN HINH : http://WWW.MUABANHINH.COM

MUA BAN TAP CHI : http://WWW.MUABANTAPCHI.COM

MUA DIEN THOAI : http://WWW.MUADIENTHOAI.INFO

MUA DIEN THOAI : http://WWW.MUA-DIEN-THOAI.INFO

MUA DUM BAN : http://WWW.MUADUMBAN.COM

MUA GIUM BAN : http://WWW.MUAGIUMBAN.COM

MUA HANG HIEU : http://WWW.MUAHANGHIEU.COM

MUA HANG MY : http://WWW.MUAHANGMY.COM

MUA HANG MY : http://WWW.MUAHANGMY.NET

MUA HANG NHAP : http://WWW.MUAHANGNHAP.COM

MUA HANG VIET : http://WWW.MUAHANGVIET.COM

MUA HINH : http://WWW.MUAHINH.COM

MUA LICH : http://WWW.MUALICH.COM

MUA QUA WEB : http://WWW.MUAQUAWEB.COM

MUA SACH : http://WWW.MUASACH.NET

MUA SAM DE DANG : http://WWW.MUASAMDEDANG.COM

MUA SAM NGAY BAY GIO : http://WWW.MUASAMNGAYBAYGIO.COM

MUA SAM RE : http://WWW.MUASAMRE.COM

MUA TAI VIETNAM : http://WWW.MUATAIVIETNAM.COM

MUA TAI VN : http://WWW.MUATAIVN.COM

MUA TEN DEP : http://WWW.MUATENDEP.COM

MUA TIVI : http://WWW.MUATIVI.COM

MUA VE NHANH : http://WWW.MUAVENHANH.COM

MUA VE QUA MANG : http://WWW.MUAVEQUAMANG.COM

MUSIC CODES : http://WWW.MUSICCODES.INFO

MUSIC FOR MYSPACE : http://WWW.MUSIC-FOR-MYSPACE.INFO

MUSIC VIDEO CODES : http://WWW.MUSIC-VIDEO-CODES.INFO

MUSIC VIDEOS YOUTUBE : http://WWW.MUSICVIDEOSYOUTUBE.INFO

MUSIC VIDEOS YOUTUBE : http://WWW.MUSIC-VIDEOS-YOUTUBE.INFO

MUSIC X LOAD : http://WWW.MUSICXLOAD.COM

MY GIRL : http://WWW.MYHOAFOODMARKET.COM

MY LOVE LYRICS : http://WWW.MYLOVELYRICS.INFO

MY LOVE LYRICS : http://WWW.MY-LOVE-LYRICS.INFO

MYSPACE GAMES : http://WWW.MYSPACE-GAMES.INFO

MYSPACE MUSIC : http://WWW.MYSPACE-MUSIC.INFO

MYSPACE MUSIC CODES : http://WWW.MYSPACE-MUSIC-CODES.INFO

NAM ZONE : http://WWW.NAMZONE.COM

NARUTO WIKI : http://WWW.NARUTOWIKI.INFO

NARUTO WIKI : http://WWW.NARUTO-WIKI.INFO

NATIONAL WEATHER : http://WWW.NATIONAL-WEATHER.INFO

NATIONAL WEATHER SERVICE : http://WWW.NATIONAL-WEATHER-SERVICE.INFO

NEN BLOG : http://WWW.NENBLOG.INFO

NEN BLOG : http://WWW.NEN-BLOG.INFO

NEW FACEBOOK : http://WWW.NEW-FACEBOOK.INFO

NEWS WEEK VN : http://WWW.NEWSWEEKVN.COM

NGHE NHAC : http://WWW.NGHE-NHAC.INFO

NGHEO : http://WWW.NGHEO.US

NGON SACH DEP : http://WWW.NGONSACHDEP.COM

NGUOI MAU : http://WWW.NGUOIMAU.US

NGUOI YEU 35 : http://WWW.NGUOIYEU35.COM

NHAC CHE : http://WWW.NHAC-CHE.INFO

NHAC CHO : http://WWW.NHACCHO.INFO

NHAC CHO : http://WWW.NHAC-CHO.INFO

NHAC DIEN THOAI : http://WWW.NHACDIENTHOAI.INFO

NHAC DIEN THOAI : http://WWW.NHAC-DIEN-THOAI.INFO

NHAC HINH : http://WWW.NHACHINH.INFO

NHAC HINH : http://WWW.NHAC-HINH.INFO

NHAC MOI : http://WWW.NHAC-MOI.INFO

NHAC PHIM : http://WWW.NHAC-PHIM.INFO

NHAC SO : http://WWW.NHAC-SO.INFO

NHAC TOGO : http://WWW.NHACTOGO.COM

NHA CUA : http://WWW.NHACUA.US

NHAC VIDEO : http://WWW.NHACVIDEO.NET

NHAC VUI : http://WWW.NHAC-VUI.INFO

NHAN TAI : http://WWW.NHANTAI.ORG

NIENG GIAM BO TUI : http://WWW.NIENGIAMBOTUI.COM

NIENG GIAM NGUOI VIET : http://WWW.NIENGIAMNGUOIVIET.COM

NIEN LICH : http://WWW.NIENLICH.COM

NJ WEATHER : http://WWW.NJ-WEATHER.INFO

NOKIA IPHONE : http://WWW.NOKIAIPHONE.NET

NUA GIA : http://WWW.NUAGIA.NET

OBLIVION WIKI : http://WWW.OBLIVIONWIKI.INFO

OBLIVION WIKI : http://WWW.OBLIVION-WIKI.INFO

ONG NGAN PHONE : http://WWW.ONGNGANPHONE.COM

OUTLETPRINTING : http://WWW.OUTLETPRINTING.COM

PARENTS VN : http://WWW.PARENTSVN.COM

PASSWORD REMINDER : http://WWW.PASSWORDREMINDER.NET

PENT HOUSE VN : http://WWW.PENTHOUSEVN.COM

PERFUME MINI : http://WWW.PERFUMEMINI.COM

PH847N M7873M DOWNLOAD : http://WWW.PH7847N-M7873M-DOWNLOAD.INFO

PHAN MEM DOWNLOAD : http://WWW.PHANMEMDOWNLOAD.INFO

PHAN MEM DOWNLOAD : http://WWW.PHAN-MEM-DOWNLOAD.INFO

PHIM BO : http://WWW.PHIM-BO.INFO

PHIM CAP 3 : http://WWW.PHIMCAP3.INFO

PHIM CAP 3 : http://WWW.PHIM-CAP-3.INFO

PHIM DOWNLOAD : http://WWW.PHIM-DOWNLOAD.INFO

PHIM HAY : http://WWW.PHIM-HAY.INFO

PHIM HOAT HINH : http://WWW.PHIM-HOAT-HINH.INFO

PHIM HOT : http://WWW.PHIM-HOT.INFO

PHIM KINH DI : http://WWW.PHIMKINHDI.INFO

PHIM KINH DI : http://WWW.PHIM-KINH-DI.INFO

PHIM LE : http://WWW.PHIM-LE.INFO

PHIM MIEN PHI : http://WWW.PHIM-MIEN-PHI.INFO

PHIM MY : http://WWW.PHIMMY.US

PHIM ONLINE : http://WWW.PHIM-ONLINE.INFO

PHIM TOGO : http://WWW.PHIMTOGO.COM

PHIM TR7921C TUY7871N : http://WWW.PHIM-TR7921C-TUY7871N.INFO

PHIM TRUC TUYEN : http://WWW.PHIM-TRUC-TUYEN.INFO

PHIM TRUYEN : http://WWW.PHIM-TRUYEN.INFO

PHIM VANG ANH : http://WWW.PHIM-VANG-ANH.INFO

PHIM VIET : http://WWW.PHIM-VIET.INFO

PHIM VIET NAM : http://WWW.PHIM-VIET-NAM.INFO

PHONE GIARE : http://WWW.PHONEGIARE.COM

PHONG THUY : http://WWW.PHONGTHUY.US

PORTLAND WEATHER : http://WWW.PORTLANDWEATHER.INFO

PORTLAND WEATHER : http://WWW.PORTLAND-WEATHER.INFO

POST YOUR SPOT : http://WWW.POSTYOURSPOT.COM

POST YOUR SPOTS : http://WWW.POSTYOURSPOTS.COM

PRETTY HAND MADE : http://WWW.PRETTYHANDMADE.COM

PRETTY TRE : http://WWW.PRETTYTRE.COM

PRETTY TRE : http://WWW.PRETTYTRE.NET

PURELY 18 VN : http://WWW.PURELY18VN.COM

QUA MIEN PHI : http://WWW.QUAMIENPHI.COM

QUAN CHIP : http://WWW.QUANCHIP.COM

QUAY BAO : http://WWW.QUAYBAO.COM

QUOC SAC : http://WWW.QUOCSAC.COM

RAO VAT 007 : http://WWW.RAOVAT007.COM

RAO VAT HOT : http://WWW.RAOVATHOT.COM

RAO VAT HOT : http://WWW.RAOVATHOT.NET

RAO VAT TODAY : http://WWW.RAOVATTODAY.COM

RAO VAT TOGO : http://WWW.RAOVATTOGO.COM

RASCAL FLATTS LYRICS : http://WWW.RASCAL-FLATTS-LYRICS.INFO

RATE MY : http://WWW.RATE-MY.INFO

RATE MY PROFESSOR : http://WWW.RATE-MY-PROFESSOR.INFO

RUNESCAPE MAP : http://WWW.RUNESCAPEMAP.INFO

RUNESCAPE MAP : http://WWW.RUNESCAPE-MAP.INFO

RUNESCAPE WORLD MAP : http://WWW.RUNESCAPEWORLDMAP.INFO

RUNESCAPE WORLD MAP : http://WWW.RUNESCAPE-WORLD-MAP.INFO

SAIGON CENTRAL : http://WWW.SAIGONCENTRAL.COM

SAIGON GIAI PHONG : http://WWW.SAIGONGIAIPHONG.COM

SAN KHAU NGHE THUAT : http://WWW.SANKHAUNGHETHUAT.COM

SEARCH GOOGLE : http://WWW.SEARCH-GOOGLE.INFO

SET UP VN : http://WWW.SETUPVN.COM

SEVENTEEN VN : http://WWW.SEVENTEENVN.COM

SEXY AO DAI : http://WWW.SEXYAODAI.COM

SHAPE VN : http://WWW.SHAPEVN.COM

SHOW NHAC : http://WWW.SHOWNHAC.COM

SIEU MAU : http://WWW.SIEUMAU.US

SIEU MAU : http://WWW.SIEUTHI1.COM

SIEU THI HCM : http://WWW.SIEUTHIHCM.COM

SIM DIEN THOAI : http://WWW.SIMDIENTHOAI.INFO

SIM DIEN THOAI : http://WWW.SIM-DIEN-THOAI.INFO

SO DIEN THOAI : http://WWW.SO-DIEN-THOAI.INFO

SONG HANG : http://WWW.SONGHANG.COM

SOS ANH : http://WWW.SOSANH.ORG

SOS ANH : http://WWW.SOSANHGIACA.COM

SOS ANH SAN PHAM : http://WWW.SOSANHSANPHAM.COM

SOUSAN SPA : http://WWW.SOUSANSPA.COM

STUFF VN : http://WWW.STUFFVN.COM

SUA ENSURE : http://WWW.SUAENSURE.COM

SUA ENSURE : http://WWW.SUAENSURE.NET

SUA ONG CHUA : http://WWW.SUAONGCHUA.COM

SUPER 1 DOLLAR : http://WWW.SUPER1DOLLAR.COM

SUPER ONE DOLLAR : http://WWW.SUPERONEDOLLAR.COM

SWAP MEGA : http://WWW.SWAPMEGA.COM

SWAP MEGA : http://WWW.SWAPMEGA.NET

TAI GAME : http://WWW.TAIGAME.INFO

TAI GAME : http://WWW.TAI-GAME.INFO

TAI NHAC : http://WWW.TAINHAC.INFO

TAI NHAC : http://WWW.TAI-NHAC.INFO

TAI YAHOO : http://WWW.TAI-YAHOO.INFO

TAM SU : http://WWW.TAMSU.US

TANG MIEN PHI : http://WWW.TANGMIENPHI.COM

TAO BLOG : http://WWW.TAOBLOG.INFO

TAYLOR SWIFT LYRICS : http://WWW.TAYLOR-SWIFT-LYRICS.INFO

TEN HAY : http://WWW.TENHAY.COM

TEN HAY : http://WWW.TENHAY.NET

TEN TOI : http://WWW.TENTOI.COM

TEN TOI : http://WWW.TENTOI.NET

TEN TUI : http://WWW.TENTUI.COM

THANH LAM : http://WWW.THANHLAM.COM

THANH NIEN : http://WWW.THANH-NIEN.INFO

THANH TOAN : http://WWW.THANHTOAN.US

THAN TAI MAG : http://WWW.THANTAIMAG.COM

THAU HOI : http://WWW.THAUHOI.COM

THAU MUA : http://WWW.THAUMUA.COM

THE GIOI : http://WWW.THEGIOI.US

THEME BLOG : http://WWW.THEMEBLOG.INFO

THEME BLOG : http://WWW.THEME-BLOG.INFO

THE WEATHER CHANNEL : http://WWW.THE-WEATHER-CHANNEL.INFO

THIET GIA : http://WWW.THIETGIA.COM

THOI TIET : http://WWW.THOI-TIET.INFO

THU KY AO : http://WWW.THUKYAO.COM

THU KY AO : http://WWW.THUKYAO.NET

THUOC : http://WWW.THUOC.US

THUOC NGU : http://WWW.THUOCNGU.NET

THUOC XIT : http://WWW.THUOCXIT.COM

THUY LINH : http://WWW.THUY-LINH.INFO

TIANY CAO : http://WWW.TIANYACAO.COM

TIBIA WIKI : http://WWW.TIBIAWIKI.INFO

TIBIA WIKI : http://WWW.TIBIA-WIKI.INFO

TIEN BAC : http://WWW.TIENBAC.US

TIENG ANH : http://WWW.TIENG-ANH.INFO

TIENG VIET : http://WWW.TIENG-VIET.INFO

TIEN PHONG : http://WWW.TIEN-PHONG.INFO

TIM BAN TODAY : http://WWW.TIMBANTODAY.COM

TIM BAN TO GO : http://WWW.TIMBANTOGO.COM

TIM BAN USA : http://WWW.TIMBANUSA.COM

TIM BAN WEBCAM : http://WWW.TIMBANWEBCAM.COM

TIME CLOCK VN : http://WWW.TIMECLOCKVN.COM

TIM HIEU : http://WWW.TIMHIEU.US

TIM NGUOI IU : http://WWW.TIMNGUOIIU.COM

TIN DONG TROI : http://WWW.TINDONGTROI.COM

TIN DUNG : http://WWW.TINDUNG.ORG

TIN TUC ONLINE : http://WWW.TINTUCONLINE.US

TIVI TO GO : http://WWW.TIVITOGO.COM

TOMMI BUI : http://WWW.TOMMIBUI.COM

TOMMI DESIGN : http://WWW.TOMMIDESIGN.COM

TOOL BAR VN : http://WWW.TOOLBARVN.COM

TOTAL BUSTER : http://WWW.TOTALBUSTER.COM

TOTAL CONVERTER : http://WWW.TOTALCONVERTER.INFO

TOTAL CONVERTER : http://WWW.TOTAL-CONVERTER.INFO

TOTAL VIDEO : http://WWW.TOTALVIDEO.INFO

TOTAL VIDEO CONVERTER : http://WWW.TOTALVIDEOCONVERTER.INFO

TOTAL VIDEO CONVERTER : http://WWW.TOTAL-VIDEO-CONVERTER.INFO

TRA DUCTOR : http://WWW.TRADUCTORGOOGLE.INFO

TRA DUCTOR : http://WWW.TRADUCTOR-GOOGLE.INFO

TRAI GAI : http://WWW.TRAIGAI.US

TRAN ANH : http://WWW.TRAN-ANH.INFO

TRANG NHA DEP : http://WWW.TRANGNHADEP.COM

TRAO DOI : http://WWW.TRAODOI.ORG

TRAO BOI : http://WWW.TRAODOI.US

TRAO DOI BANNER : http://WWW.TRAODOIBANNER.COM

TRAO DOI BANNER : http://WWW.TRAODOIBANNER.NET

TRAO BOI BANNERS : http://WWW.TRAODOIBANNERS.COM

TRAO DOI BANNERS : http://WWW.TRAODOIBANNERS.NET

TRAO DOI FREE : http://WWW.TRAODOIFREE.COM

TRAO DOI MIEN PHI : http://WWW.TRAODOIMIENPHI.COM

TRA TIEN SAU : http://WWW.TRATIENSAU.COM

TRA TIEN SAU : http://WWW.TRATIENSAU.NET

TRA TIEN VIET : http://WWW.TRATIENVIET.COM

TRA TIEN VIET MUAH HANG MY : http://WWW.TRATIENVIETMUAHANGMY.COM

TRE ENTERTAINMENT : http://WWW.TREENTERTAINMENT.COM

TRE INK : http://WWW.TREINK.COM

TRE TODAY : http://WWW.TRETODAY.COM

TRE TODAY : http://WWW.TRETODAY.NET

TRE TODAY MEDIA : http://WWW.TRETODAYMEDIA.COM

TRISH THUY TRANG : http://WWW.TRISHTHUYTRANG.COM

TRISH THUY TRANG : http://WWW.TRISHTHUYTRANG.NET

TRO CHOI VIET : http://WWW.TRO-CHOI-VIET.INFO

TRUONG BACHI : http://WWW.TRUONGBACHI.COM

TRUONG TOI : http://WWW.TRUONGTOI.NET

TRUYEN CONAN : http://WWW.TRUYENCONAN.INFO

TRUYEN CONAN : http://WWW.TRUYEN-CONAN.INFO

TRUYEN CUOI : http://WWW.TRUYEN-CUOI.INFO

TRUYEN DOC : http://WWW.TRUYENDOC.INFO

TRUYEN DOC : http://WWW.TRUYEN-DOC.INFO

TRUYEN HAY : http://WWW.TRUYENHAY.INFO

TRUYEN HAY : http://WWW.TRUYEN-HAY.INFO

TRUYEN HINH : http://WWW.TRUYEN-HINH.INFO

TRUYEN HINH CAP : http://WWW.TRUYENHINHCAP.INFO

TRUYEN HINH CAP : http://WWW.TRUYEN-HINH-CAP.INFO

TRUYEN NGUOI LON : http://WWW.TRUYEN-NGUOI-LON.INFO

TRUYEN TINH : http://WWW.TRUYENTINH.INFO

TRUYEN TINH : http://WWW.TRUYEN-TINH.INFO

TRUYEN TRANH : http://WWW.TRUYEN-TRANH.INFO

TRUYEN VIET : http://WWW.TRUYEN-VIET.INFO

TTVX : http://WWW.TTVX.US

TU LAM CHU : http://WWW.TULAMCHU.COM

TU LAM WEB : http://WWW.TULAMWEB.COM

TUOI TRE : http://WWW.TUOI-TRE.INFO

TU SACH : http://WWW.TUSACH.ORG

TU VI ONLINE : http://WWW.TUVIONLINE.NET

TUY GAN MA XA : http://WWW.TUYGANMAXA.COM

TUY XA MA GAN : http://WWW.TUYXAMAGAN.COM

TV ONLINE VN : http://WWW.TVONLINEVN.COM

UBUNTU WIKI : http://WWW.UBUNTUWIKI.INFO

UBUNTU WIKI : http://WWW.UBUNTU-WIKI.INFO

USERNAME PASSWORD : http://WWW.USERNAMEPASSWORD.NET

VA CHAMBER : http://WWW.VACHAMBER.NET

VANG ANH : http://WWW.VANG-ANH.INFO

VE DU LICH : http://WWW.VEDULICH.COM

VIDEO CONVERTER : http://WWW.VIDEO-CONVERTER.INFO

VIDEO HAI : http://WWW.VIDEOHAI.INFO

VIDEO HAI : http://WWW.VIDEO-HAI.INFO

VIDEO NHAC : http://WWW.VIDEONHAC.INFO

VIDEO NHAC : http://WWW.VIDEO-NHAC.INFO

VIDEO PHIM : http://WWW.VIDEOPHIM.INFO

VIDEO PHIM : http://WWW.VIDEO-PHIM.INFO

VIDEOS DE YOUTUBE : http://WWW.VIDEOS-DE-YOUTUBE.INFO

VIDEOS JUEGOS : http://WWW.VIDEOS-JUEGOS.INFO

VIDEO X LOAD : http://WWW.VIDEOXLOAD.COM

VIEC : http://WWW.VIEC.US

VIEC AO : http://WWW.VIECAO.COM

VIEC TAI NHA : http://WWW.VIECTAINHA.COM

VIEC TAI NHA : http://WWW.VIECTAINHA.NET

VIEC TUDO : http://WWW.VIECTUDO.COM

VIEC VAN PHONG : http://WWW.VIECVANPHONG.COM

VIEN KHACH : http://WWW.VIENKHACH.COM

VIEN LIEN 247 : http://WWW.VIENLIEN247.COM

VIEN LIEN 247 : http://WWW.VIENLIEN247.NET

VIEN LIEN 88 : http://WWW.VIENLIEN88.COM

VIEN LIEN PHONE : http://WWW.VIENLIENPHONE.COM

VIEN LIEN TRE : http://WWW.VIENLIENTRE.COM

VIEN LIEN TRE TODAY : http://WWW.VIENLIENTRETODAY.COM

VIET BLOG : http://WWW.VIET-BLOG.INFO

VIET CLEARANCE : http://WWW.VIETCLEARANCE.COM

VIET DISCOUNTS : http://WWW.VIETDISCOUNTS.COM

VIET GOI MY : http://WWW.VIETGOIMY.COM

VIET HOME : http://WWW.VIETHOME.ORG

VIET KIEU USA : http://WWW.VIETKIEUUSA.COM

VIET KUTE : http://WWW.VIETKUTE.COM

VIET LTD : http://WWW.VIETLTD.COM

VIET MEDIA ONLINE : http://WWW.VIETMEDIAONLINE.COM

VIET NAM CLEARANCE : http://WWW.VIETNAMCLEARANCE.COM

VIET NAM MALL : http://WWW.VIETNAM-MALL.COM

VIET NAM RELAX : http://WWW.VIETNAMRELAX.COM

VIET NAM VIDEO : http://WWW.VIETNAMVIDEO.US

VIET NEWS : http://WWW.VIETNEWS.US

VIET ROTIC : http://WWW.VIETROTIC.COM

VIET TO GO : http://WWW.VIETTOGO.COM

VIGGO MORTENSEN : http://WWW.VIGGOMORTENSEN.COM

VINA ADDRESS : http://WWW.VINAADDRESS.COM

VINA AGENCY : http://WWW.VINAAGENCY.COM

VINA AMWAY : http://WWW.VINAAMWAY.COM

VINA ANIMAL : http://WWW.VINAANIMAL.COM

VINA ANSWERS : http://WWW.VINAANSWERS.COM

VINA BACKUP : http://WWW.VINABACKUP.COM

VINA BRITE : http://WWW.VINABRITE.COM

VINA CAB : http://WWW.VINACAB.COM

VINA CLASS : http://WWW.VINACLASS.COM

VINA CLEANERS : http://WWW.VINACLEANERS.COM

VINA COMMERCE : http://WWW.VINACOMMERCE.COM

VINA CONDO : http://WWW.VINACONDO.COM

VINA CONTRACT : http://WWW.VINACONTRACT.COM

VINA COUPONS : http://WWW.VINACOUPONS.COM

VINA COUPONS : http://WWW.VINACOUPONS.NET

VINA CREDITS : http://WWW.VINACREDITS.COM

VINA DELIVERY : http://WWW.VINADELIVERY.COM

VINA DISPLAY : http://WWW.VINADISPLAY.COM

VINA DISTRIBUTE : http://WWW.VINADISTRIBUTE.COM

VINA EMPLOYMENT : http://WWW.VINAEMPLOYMENT.COM

VINA EROTICA : http://WWW.VINAEROTICA.COM

VINA EXCITE : http://WWW.VINAEXCITE.COM

VINA FEMALE : http://WWW.VINAFEMALE.COM

VINA GIRLFRIEND : http://WWW.VINAGIRLFRIEND.COM

VINA INSURANCE : http://WWW.VINAINSURANCE.NET

VINA LEAD : http://WWW.VINALEAD.COM

VINA LOCATION : http://WWW.VINALOCATION.COM

VINA LOGO : http://WWW.VINALOGO.COM

VINA LOGOS : http://WWW.VINALOGOS.COM

VINA MAGAZINES : http://WWW.VINAMAGAZINES.COM

VINA MALE : http://WWW.VINAMALE.COM

VINA MERCHANDISE : http://WWW.VINAMERCHANDISE.COM

VINA MOTION : http://WWW.VINAMOTION.COM

VINA MOVE : http://WWW.VINAMOVE.COM

VINA MTV : http://WWW.VINAMTV.COM

VINA MUSICAL : http://WWW.VINAMUSICAL.COM

VINA NANO : http://WWW.VINANANO.COM

VINA NIGHTCLUB : http://WWW.VINANIGHTCLUB.COM

VINA PEOPLE : http://WWW.VINAPEOPLE.COM

VINA PICTURE : http://WWW.VINAPICTURE.COM

VINA PLAYER : http://WWW.VINAPLAYER.COM

VINA POLICY : http://WWW.VINAPOLICY.COM

VINA PORNO : http://WWW.VINAPORNO.COM

VINA PRINTING : http://WWW.VINAPRINTING.COM

VINA PROTECTION : http://WWW.VINAPROTECTION.COM

VINA SAMPLE : http://WWW.VINASAMPLE.COM

VINA SCORE : http://WWW.VINASCORE.COM

VINA SEXUAL : http://WWW.VINASEXUAL.COM

VINA SHOPPER : http://WWW.VINASHOPPER.COM

VINA STORAGE : http://WWW.VINASTORAGE.COM

VINA TEL : http://WWW.VINATEL.US

VINA TRACKING : http://WWW.VINATRACKING.COM

VINA TRADE : http://WWW.VINATRADE.US

VINA VOUCHER : http://WWW.VINAVOUCHER.COM

VINA WARRANTY : http://WWW.VINAWARRANTY.COM

VINA WARRANTY : http://WWW.VINAWARRANTY.NET

VINA WHOLE SALE : http://WWW.VINAWHOLESALE.COM

VINA WINDOWS : http://WWW.VINAWINDOWS.COM

VINA WWW : http://WWW.VINAWWW.COM

VINA WWW : http://WWW.VINAWWW.NET

VINA YELLOW PAGES : http://WWW.VINAYELLOWPAGES.COM

VINA YP : http://WWW.VINAYP.COM

VINTAGE NAILS : http://WWW.VINTAGENAILS.COM

VN CLEARANCE : http://WWW.VNCLEARANCE.COM

VN DAM : http://WWW.VNDAM.US

VN DISCOUNT : http://WWW.VNDISCOUNT.COM

VN DISCOUNTS : http://WWW.VNDISCOUNTS.COM

VN FIREFOX : http://WWW.VNFIREFOX.COM

VNG ANH : http://WWW.VNG-ANH.INFO

VN ROTIC : http://WWW.VNROTIC.COM

VN TO GO : http://WWW.VNTOGO.COM

VN VALUES : http://WWW.VNVALUES.COM

VN WALLSTREET : http://WWW.VNWALLSTREET.COM

VO CHONG : http://WWW.VOCHONG.US

VOGUE VN : http://WWW.VOGUEVN.COM

VUA PHONG THUY : http://WWW.VUAPHONGTHUY.COM

VUA VE CHAI : http://WWW.VUAVECHAI.COM

WEATHER CHICAGO : http://WWW.WEATHERCHICAGO.INFO

WEATHER CHICAGO : http://WWW.WEATHER-CHICAGO.INFO

WEATHER HAPPY,TX : http://WWW.WEATHERHAPPYTX.INFO

WEATHER HAPPY,TX : http://WWW.WEATHER-HAPPYTX.INFO

WEATHER NYC : http://WWW.WEATHERNYC.INFO

WEATHER NYC : http://WWW.WEATHER-NYC.INFO

WEATHER UNDERGROUND : http://WWW.WEATHER-UNDERGROUND.INFO

WEB TIME CLOCK : http://WWW.WEBTIMECLOCK.US

WIKI ANSWERS : http://WWW.WIKI-ANSWERS.INFO

WIKI HOW : http://WWW.WIKI-HOW.INFO

WIKI PEDIA : http://WWW.WIKI-PEDIA.INFO

WIKIPEDIA DICTIONARY : http://WWW.WIKIPEDIA-DICTIONARY.INFO

WIKIPEDIA ENCYCLOPEDIA : http://WWW.WIKIPEDIAENCYCLOPEDIA.INFO

WIKIPEDIA ENCYCLOPEDIA : http://WWW.WIKIPEDIA-ENCYCLOPEDIA.INFO

WIKIPEDIA ENGLISH : http://WWW.WIKIPEDIAENGLISH.INFO

WIKIPEDIA ENGLISH : http://WWW.WIKIPEDIA-ENGLISH.INFO

WINDOWS LIVE HOTMAIL : http://WWW.WINDOWSLIVEHOTMAIL.INFO

WINDOWS LIVE HOTMAIL : http://WWW.WINDOWS-LIVE-HOTMAIL.INFO

WIRED VN : http://WWW.WIREDVN.COM

WITH YOU LYRICS : http://WWW.WITHYOULYRICS.INFO

WITH YOU LYRICS : http://WWW.WITH-YOU-LYRICS.INFO

W MAGAZINE VN : http://WWW.WMAGAZINEVN.COM

WOW MAP : http://WWW.WOWMAP.INFO

WOW MAP : http://WWW.WOW-MAP.INFO

WOW WIKI : http://WWW.WOW-WIKI.INFO

XECO : http://WWW.XECO.US

XEM BAO : http://WWW.XEMBAO.INFO

XEM BAO : http://WWW.XEM-BAO.INFO

XEM DIEN THOAI : http://WWW.XEMDIENTHOAI.INFO

XEM DIEN THOAI : http://WWW.XEM-DIEN-THOAI.INFO

XEM PHIM BO : http://WWW.XEMPHIMBO.INFO

XEM PHIM BO : http://WWW.XEM-PHIM-BO.INFO

XEM PHIM HAY : http://WWW.XEMPHIMHAY.INFO

XEM PHIM HAY : http://WWW.XEM-PHIM-HAY.INFO

XEM PHIM LE : http://WWW.XEMPHIMLE.INFO

XEM PHIM LE : http://WWW.XEM-PHIM-LE.INFO

XEM PHIM MA : http://WWW.XEMPHIMMA.INFO

XEM PHIM MA : http://WWW.XEM-PHIM-MA.INFO

XEM PHIM NHANH : http://WWW.XEMPHIMNHANH.INFO

XEM PHIM NHANH : http://WWW.XEM-PHIM-NHANH.INFO

XEM PHIM ONLINE : http://WWW.XEM-PHIM-ONLINE.INFO

XEM TRUC TUYEN : http://WWW.XEMTRUCTUYEN.INFO

XEM TRUC TUYEN : http://WWW.XEM-TRUC-TUYEN.INFO

XEM TRUYEN : http://WWW.XEMTRUYEN.INFO

XEM TRUYEN : http://WWW.XEM-TRUYEN.INFO

XEM TRUYEN HINH : http://WWW.XEMTRUYENHINH.INFO

XEM TRUYEN HINH : http://WWW.XEM-TRUYEN-HINH.INFO

XEM TU VI : http://WWW.XEMTUVI.ORG

XEM TY GIA : http://WWW.XEMTYGIA.COM

XUAT NHAP CANG : http://WWW.XUATNHAPCANG.US

XUAT NHAP KHAU : http://WWW.XUATNHAPKHAU.US

XUM TU : http://WWW.XUMTU.COM

XXX VIET : http://WWW.XXXVIET.COM

XXX VIET : http://WWW.XXX-VIET.COM

YAHOO 360 : http://WWW.YAHOO-360.INFO

YAHOO 9 : http://WWW.YAHOO-9.INFO

YAHOO DOWNLOAD : http://WWW.YAHOODOWNLOAD.INFO

YAHOO DOWNLOAD : http://WWW.YAHOO-DOWNLOAD.INFO

YAHOO MESSENGER : http://WWW.YAHOO-MESSENGER.INFO

YAHOO MUSIC : http://WWW.YAHOO-MUSIC.INFO

YAHOO VIDEOS : http://WWW.YAHOO-VIDEOS.INFO

YAHOO WEATHER : http://WWW.YAHOO-WEATHER.INFO

YOU TUBE FUNNY : http://WWW.YOUTUBEFUNNY.INFO

YOU TUBE FUNNY : http://WWW.YOU-TUBE-FUNNY.INFO

YOUTUBE MUSIC VIDEO : http://WWW.YOUTUBEMUSICVIDEO.INFO

YOUTUBE MUSIC VIDEO : http://WWW.YOUTUBE-MUSIC-VIDEO.INFO

YOUTUBE VIDEO CONVERTER : http://WWW.YOUTUBEVIDEOCONVERTER.INFO

YOUTUBE VIDEO CONVERTER : http://WWW.YOUTUBE-VIDEO-CONVERTER.INFO

YOUTUBE VIDEO DOWNLOAD : http://WWW.YOUTUBEVIDEODOWNLOAD.INFO

ZING BAN BE : http://WWW.ZINGBANBE.COM

Muốn kiếm tiền nhanh, hãy giới thiệu người quen, bạn mua tên miền với danh sách trên. Mỗi tên miền được tối thiểu là 100usd hoặc 5% huê hồng. (Quý vị sẽ được cung cấp giá cả trước khi giới thiệu đến người khác)

Nếu quý vị có tên miền nhưng muốn bán. Hãy liên lạc chúng tôi.
YM: dellpro201@yahoo.com

Trẻ Today
10515 Bellaire Blvd, Suite B
Houston, TX 77072

TOÀN QUỐC | Mua hàng Mỹ trực tiếp, giao tận tay !!!

Trong những tháng vừa qua, kinh tế toàn thế giới đều bị khủng hoảng. Tuy nhiên một đều trái ngược với tất cả : đó là hàng nhập về VN lại càng nhiều. Với lý do thật giản dị đó là người VN đã biết được cách tiết kiệm tiền và mua món đồ ưng ý của mình qua mạng một cách dễ dàng. Họ đã vào những trang chính hãng mua với giá khuyến mãi, giảm giá.... Nhiều kiểu và nhiều cách. Tất cả cùng vì giá thành và vừa ý.

Công ty Trẻ Today đã đạt mức gửi về VN cao nhất từ trước giờ tính theo tháng 12-2008.

Công ty Trẻ Today có trang web THANHTOAN.US đã giúp người Việt tại VN mua hàng một cách dễ dàng hơn. Đơn giản là người khách chỉ cần gửi link (đường dẫn) của trang web họ muốn mua thì có thể được báo giá ngay.
Họ có thể dùng chính thẻ VISA của họ để mua hàng. Sau khi gởi món hàng về công ty Trẻ Today. Công ty sẽ giúp quý khách lo giấy tờ và bao gồm thuế (nếu có) về VN cho quý khách. Giao tận tay và không có bất cứ phụ phí khác.

Mua bằng thẻ VISA của VietComBank

Khách hàng mua món hàng dung chính VISA của họ gửi về địa chỉ
Tre Today
10515 Bellaire Blvd., Suite B
Houston, TX 77072

Sau do công ty sẽ báo giá trọng lượng hoặc thuế cho quý khách gửi về VN.

Quý khách không cần trả tiền vận chuyển cho đến khi nhận hàng.

Công ty diện tích hơn 4500 sqft

Đại lý chính thức bưu điện Hoa Kỳ

Phia bên trong tính tiền.

Thông tin liên lạc :

Hỗ trợ qua YM: dellpro201@yahoo.com
Địa chỉ: 10515 Bellaire Blvd., Suite B
Houson, TX 77072

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết vào những dịp lễ luôn là những ngày Sale đầy hấp dẫn. Nhất là vào những ngày từ Giáng Sinh đến Tết Tây ở những nước Âu Mỹ.

Những giá Sale đôi lúc xuống đến 90% trên giá thường ngày. Những món hàng này không hẳn là những món hàng “Thanh Lý” hoặc là tự đưa giá lên trời rồi tự cho giảm giá kiểu chúng ta thường quen thấy tại Việt Nam.

Chỉ cần tìm từ khóa Sale 90%

Thật sự ra những món hàng chỉ giảm một ngày hoặc một thời gian ấn định. Giá đôi lúc còn rẻ hơn cả giá mua sỉ và giá của nhà sản xuất. On Sale tại tiệm và càng nhiều hơn nữa là trên những website bán hàng qua mạng. Nghe sơ qua ắt hẳn các bạn sẽ hỏi tại sao? Lý do thật đơn giản là họ muốn tạo sự chú ý để quảng cáo nhãn hiệu chính của họ. Dùng một số mặt hàng On Sale thật hấp dẫn để chiêu dụ khách vào mua sản phẩm On Sale đồng thời sẽ mua tiếp những món hàng khác với giá bình thường. Những mùa lễ là họ càng có lượng khách hàng đông đảo nhất mà cần phải tận dụng tối đa về phương diện quảng cáo thương hiệu và lợi nhuận.

Với những lý do trên, những mặt hàng mua từ Mỹ và bán lại tại VN nói chung và những tiệm bán lẻ nói riêng khó có được giá ưu đãi như các công ty tại Mỹ vào những mùa đầy ắp Sale.

Vào những dịp lễ, hầu như có ai từ Mỹ về Việt Nam đều được thân nhân nhờ xách tay một vài món hàng mang về. Tuy nhiên đây cũng có thể một điều phiền khó nói được đến với người thân tại quê nhà. Không ai có thời gian đi mua một món hoặc nhiều món hàng mất cả giờ hoặc cả ngày trong khi bận bịu vì công việc và thực tế hơn mà nói là thời gian là tiền bạc với người sống tại Mỹ. Miễn cưỡng để người thân tại quê nhà vui vì lâu lâu về thăm, họ sẽ giúp mua một vài món. Nhưng chưa chắc mua đúng vừa ý bạn đồng thời cũng không mua giùm được nhiều món hàng cho nhiều người.

Công ty Trẻ Today có trụ sở đặt tại Texas, Mỹ vốn là một công ty chuyên vận chuyển hàng hoá về Việt Nam theo đường hàng không cho biết: "Trong những thời gian đầu vào những năm 2006, chúng tôi chỉ vận chuyển cho khách hàng từ Mỹ về theo dạnng kinh doanh hoặc quà tặng. Số lượng ngày càng gia tăng và đặc biệt là những người tại Việt Nam liên hệ trực tiếp với công ty bằng cách nhờ mua những món hàng họ muốn mà không cần làm phiền đến thân nhân tại Mỹ. Chính vì nhu cầu ngày càng nhiều, công ty đã tạo ra một trang web riêng với tên gọi là www.thanhtoan.us"

Trang web THANHTOAN.US

Cái ý chính của trang web www.thanhtoan.us là để cho người khách hàng tại Việt Nam có thể chọn bất cứ mặt hàng nào họ muốn mua. Sau đó chỉ cần gửi đường link về email công ty tretodayhouston@gmail.com để được báo giá.

Về mặt sự tin tưởng và cách thanh toán. Công ty đã tạo niềm tin một cách tuyệt đối an toàn cho cả đôi bên là đặt cọc 10% đến 50% tổng số tiền. Khi khách nhận hàng sẽ trả phần còn lại. Tiền có thể chuyển khoản vào những ngân hàng lớn tại Việt Nam.

Còn một điều nữa cần nói là công ty Trẻ Today luôn tạo điều kiện dễ dàng cho người mua và nhận hàng, đó là giao tận tay và thuế đã bao gồm nếu có.

Nghe qua chắc hẳn các bạn đã thấy được rằng chẳng có sự khác biệt gì về giá cả cho dù bạn ở Mỹ hay Việt Nam vẫn mua được với giá hạ.

Tuy nhiên sẽ có rất nhiều cá nhân hoặc những công ty bạn không biết được cơ sở hoặc bất cứ thông tin đáng tin cậy nào. Họ sẽ đứng ra đảm trách công việc tương tự những dịch vụ như trên. Để trách tiền mất tật mang khi không được an toàn. Quý vị có thể liên lạc công ty Trẻ Today làm việc 24/24. Số phone miễn phí là 1.888.333.1531 hoặc 281.988.9188. Hoặc trên Google Map nhấn vào đây

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty THANHTOAN.US tại Mỹ đang có một số mặt hàng nhập từ Mỹ.

Gửi nhanh hơn hàng xách tay và rẻ hơn qua bưu điện.

Mua hàng Mỹ nhận trong vòng 24h (Saigon). 100% từ USA. Có thể trả tiền sau khi nhận hàng.

TRÁNH NGỘ ĐỘC CHẤT MELAMINE. NÊN DÙNG SỮA CHÍNH TỪ MỸ.


Sữa Ensure (6 hộp 14oz) $105 Saigon, $108 tỉnh


Enfamil Lipil (6 hộp 12.9oz) $148 Saigon, $153 tỉnh


Similac Advance (6 hộp 12.9oz) $148 Saigon, $153 tỉnh

Dầu Xanh Con Ó (12 chai 24ml) $53 Saigon, $56 tỉnh

Đặc biệt chúng tôi gửi : Những sản phẩm nổi tiếng tại hải ngoại như Sữa Ong Chúa (Quảng cáo MC Kỳ Duyên và Nguyễn Ngọc Ngạn) www.suaongchua.com

No.63 * Sữa Ong Chúa loại 1500 mg Mega High Potency ROYAL JELLY (60 viên ) (1 hũ) $37 Saigon & tỉnh

No.63.1 * Sữa Ong Chúa loại siêu đẳng SUPREME ROYAL JELLY (60 viên) (1 hũ) $41 Saigon & tỉnh

No.151 * Thuốc Giảm Đau Nhức SUPER JOINT FORMULA (120 viên) (1 hũ) $35 Saigon & tỉnh

No.152 * Kem Thoa Giảm Đau Nhức WONDER CREAM (4 oz) (1 chai) $25 Saigon & tỉnh

No.153 * Thuốc Xuống Cân SUPER FAT BURNER (120 viên ) (1 hũ) $50 Saigon & tỉnh

No.56 * Thuốc trị bệnh trĩ PILEX MAX (14 viên) (1 hũ) $65 Saigon & tỉnh

No.4 * Thuốc giúp tan mỡ bụng CLA (90 viên) (1 hũ) $27 Saigon & tỉnh

No.67 * Tinh Chất Củ Nghệ (1 hũ) $21 Saigon & tỉnh

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG SẼ ĐƯỢC NHẬP VỀ VÀO CUỐI THÁNG

Sau đây là 3 loại nổi tiếng tại Mỹ

EQUAL

SWEET'N LOW

SPLENDA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mua hôm nay và nhận ngày mai tại VN. Hãy liên lạc chúng tôi sớm hoặc thân nhân quý vị tại Hoa kỳ có thể trả tiền qua BOA.

NGOÀI RA CHÚNG TÔI NHẬN MUA HÀNG TẠI MỸ THEO YÊU CẦU QUÝ VỊ TRÊN CÁC TRANG WEB BÁN HÀNG NHƯ : AMAZON, eBAY, DELL ... NHỮNG MẶT HÀNG ĐIỆN TỬ, DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ NHƯ : LAPTOP, CELL PHONE ....

Sau đây là một số câu hỏi thông thường:

1./ H: Nếu tôi muốn mua những mặt hàng khác trên những website tôi chọn có được không?
T: Được. Chỉ cần gửi đường link trang web về tretodayhouston@gmail.com. Anh/chị sẽ được báo giá (bao gồm tiền hàng + tiền gửi từ Mỹ về VN + thuế nếu có)

2./ H: Thời gian mất bao lâu để nhận được món hàng?
T: Kể từ khi món hàng mua và gửi về văn phòng THANHTOAN.US. Thời gian từ Mỹ về VN. Sàigòn mất 14 ngày làm việc.
3./ H: Thanh toán bằng cách nào?

T: Sau khi báo giá, bạn sẽ đặt cọc 10%-30% trên tổng số tiền. Khi Nhận hàng, bạn sẽ trả phần còn lại.

BÍ QUYẾT:

1./ Càng mua nhiều càng có lợi. Không nên mua 1 món hàng quá nhẹ dưới 2 ký. Tiền cước phí vẫn dựa trên tối thiểu 2kg.

2./ Nên mua những mặt hàng giá thật giảm hoặc những mặt hàng khó tìm tại VN.

3./ Tiền mất tật mang. Khi mua trên eBay hoặc Amazon... Nên mua hàng mới và không nên mua hàng second hand. Nếu có bị hư hao sẽ mất tiền nhiều hơn là mua mới.

Mọi thắc mắc xin liên hệ đến Y!M : dellpro201@yahoo.com

Trẻ Today
10515 Bellaire Blvd., Suite B
Houston, TX 77072
YM: dellpro201@yahoo.com
Phone: 281.988.9188
VN: 08.4585459